Verwijzers

De veranderingen die sinds 2014 in de GGZ hebben plaatsgevonden geven de huisarts een cruciale rol in de GGZ. Op basis van de u ter beschikking staande (nieuwe)modellen, kennis en ervaring heeft u drie verwijsmogelijkheden:

   • Klachten die buiten de DSM-classificatie vallen kunnen door u zelf of door de POH worden behandeld
   • Is er sprake van een psychische stoornis of het vermoeden van een stoornis, dan is een verwijzing naar de GB-GGZ op zijn plaats
   • Complexe en risicovolle stoornissen horen thuis in de Gespecialiseerde GGZ

U kunt dus doorverwijzen naar de GB-GGZ op basis van een psychische stoornis volgens de DSM-IV of bij het vermoeden van een dergelijke stoornis.
De psycholoog in de GB-GGZ stelt de definitieve diagnose en beoordeelt samen met de cliënt welke behandeling wordt ingezet.

Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?
Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB-GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

   • Dat het om de verwijzing naar de (generalistische) GB-GGZ gaat
   • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-stoornis. Of als u zelf een stoornis heeft vastgesteld de door u vastgestelde DSM-stoornis
   • Uw eigen gegevens (naam en adres), inclusief uw AGBcode
   • De verwijsbrief moet gedateerd zijn vóór het eerste consult