Lid Worden

PsyZorg Gelderse Vallei heet nieuwe leden in de regio van harte welkom.
Voldoe je aan de volgende voorwaarden, neem dan contact op met ons secretariaat en vraag verdere informatie over de vereniging op.

Voorwaarden voor het lidmaatschap:
– Vrijgevestigd aanbieder zijn van BGGZ en/of SGGZ
– BIG-geregistreerd zijn, of orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP zijn
– Lid zijn van een beroepsvereniging die de beroepscode psychologen en pedagogen hanteert en die beroepscode onderschrijft
– Werkzaam zijn in de regio Veluwe Vallei (of voor Jeugd: in de regio Food Valley)

Meer informatie op te vragen via: secretariaat@psyzorggeldersevallei.nl.