Jeugd GGZ

De Jeugd GGZ is sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Jeugdwet en maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is en maken hiervoor afspraken met aanbieders. Jeugd GGZ wordt aangeboden door instellingen, ziekenhuizen en door vrijgevestigde aanbieders vanuit een solo-of groepspraktijk.

Vrijgevestigde aanbieders bieden nabije en laagdrempelige zorg en zijn daarom een belangrijk onderdeel van het zorgaanbod in de gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (BGGZ), voor onderzoek en behandeling van mildere, niet complexe psychische problematiek en Specialistische GGZ (SGGZ) voor hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische problematiek. Zie ook invoeringbasisggz.nl

Op grond van de WGBO, Jeugdwet en beroepscode zijn professionele hulpverleners gehouden aan regels over beroepsgeheim en privacy.

Vergoeding van niet-vrij toegankelijke Jeugd GGZ kan pas verkregen worden na verwijzing door een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of via de gemeente. Wanneer sprake is van somatische klachten is de rol van de (huis)arts belangrijk. De meeste huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ of SPOH-GGZ). Deze beoordeelt of een verwijzing naar de BGGZ of de SGGZ op zijn plaats is.

Wanneer er een verwijzing is door een van bovenstaande personen/instanties, betekent dit dat de zorg in de Jeugd GGZ volledig en rechtstreeks vergoed wordt door de gemeente waarin de gezaghebbende ouder(s) van het kind/de jongere woonachtig zijn. Voor alle duidelijkheid geldt hier, jongeren tot 18 jaar. Daarboven vallen ze onder de zorg voor volwassenen.

Dit alles geldt alleen indien uw zorgaanbieder een contract heeft met desbetreffende gemeente: vraag dit na!

Bij de meeste aanbieders is het ook mogelijk om zonder verwijzing tegen eigen vergoeding onderzoek of behandeling te laten verrichten.