Cliënten

In de Geestelijke Gezondheidszorg is er sinds 2014 veel veranderd.
Psychologische hulp wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, op voorwaarde dat er een verwijzing van uw huisarts is. Ook moet er (een vermoeden van) een officiële psychische stoornis zijn. Dit wordt door psychiaters en psychologen vastgesteld aan de hand van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual, 4e editie).

De huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ, de vroegere eerstelijns praktijk) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ). De GB-GGZ richt zich op de minder zware problematiek. De SGGZ richt zich op zwaardere en/of complexe problematiek die meestal langdurig bestaat, waarbij soms sprake is van een verhoogd risico en er noodzaak bestaat voor langdurige behandeling.
Wanneer een cliënt met een vermoeden van een DSM-stoornis wordt verwezen zal de behandelaar vervolgens vaststellen of er inderdaad sprake is van een DSM-stoornis.

Ook wanneer er sprake is van onverzekerde zorg kunt u bij ons terecht. U heeft dan geen verwijzing nodig en betaalt de gesprekken zelf. Op de websites van de diverse leden kunt u daar meer informatie over vinden, o.a. over de gehanteerde tarieven.
Mocht u niet in staat zijn onverzekerde zorg zelf te betalen kunt u gesprekken krijgen met de POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts); deze gesprekken vallen niet onder uw eigen risico. Andere mogelijkheden zijn: maatschappelijk werk of ondersteuning door de sociale dienst. Ook kunt u een beroep doen op uw werkgever en vragen of deze uw behandeling wil vergoeden.

Hoewel u geen eigen bijdrage per sessie meer hoeft te betalen, valt de vergoeding wel onder het verplichte eigen risico van de basisverzekering. Dit houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico minimaal €385 per persoon, afhankelijk van de gemaakte afspraken met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie kunt u vinden op www.zorgwijzer.nl